H&M започва производството на персонално защитно облекло

H&M GROUР ПРЕНАСОЧВА РЕСУРСА НА ВЕРИГАТА СИ ЗА ДОСТАВКИ КЪМ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЗАЩИТНО ОБЛЕКЛО ЗА БОЛНИЦИ

С цел да подпомогне справянето с разрастващите ce последици от разпространението на пандемията от COVID-19, H&M Group работи по адаптирането на производствената си верига, така че да започне производството на персонално защитно облекло за болници и медицински работници.
H&М Group ще промени дейността в производствената си верига, включително в частта за закупуване и разпространение, за да може да подсигури доставките възможно най- скоро. Екипите на веригата за доставки на компанията по целия свят колективно подкрепят тези първоначални усилия за подпомагане на държави и общности глобално. След като Хелена Хелмерсон, СЕО Н&M Group, ce допита до Европейския Съюз какви са нуждите и предложи помощта на компанията, веднага бе стартирано производството на персонално защитно облекло за медицински работници.
“Коронавирусът засяга по драматичен начин всеки един от нас и H&M Group, наред с много други компании, прави всичко възможно, за да помогне в тази предизвикателна ситуация. Гледаме на това като на първа стъпка в усилията ни да помогнем. Всички сме заедно в това и трябва да предприемем колективни действия”, сподели Анна Гедда, Head of Sustainability B H&M Group.
Седмица по-рано Н&M Foundation направи дарение от $500 000 на Фонда за солидарност в отговор на разпространението на СOVID-19 към World Health Organization (WHO), иницииран от nited Nations Foundation. По този начин подкрепи глобалните усилия на СЗО за предотвратяване разпространението на вируса, като се осигури нужната грижа за пациенти, помощ на медицински лица и се спомогне за разработването на вакси ни И лечение.